Investera pengar smart


Populära investeringsformer

Kom igång med investeringar

Det finns många olika metoder för att investera sina pengar. Det säkraste sättet är att placera sina pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti. Då har du en säkerhet genom staten vilket gör att du kan känna dig mer trygg med din investering. Dock så är avkastningen låg. Ett alternativ är att använda ett sparkonto utan insättningsgaranti. Då kan du få lite högre avkastning men risken är högre då hela beloppet kan förloras om företaget som erbjuder kontot går i konkurs.

Andra investeringsmetoder är aktier och fonder som hör till de vanligare alternativen. Utöver det så kan du investera i bland annat obligationer, fastigheter, valutor, råvaror och så kallade peer-to-peer lån.

Innan du börjar investera behöver du se över vilken risk du är villig att ta och hur din tidshorisont ser ut. När det kommer till investeringar så är nämligen tålamod och långsiktighet två viktiga aspekter.

Varför ska jag investera mina pengar?

Svaret på varför just du ska börja investera pengar beror helt på vad det är du strävar efter och vad du har för mål. Kanske sparar du till ditt drömhus eller till en ny bil? Eller så kanske du sparar för att en dag kunna gå ner i arbetstid och få mer tid att spendera med familj och vänner.

Många bäckar små

Hur mycket du ska investera kan bara du svara på. Men tänk på att även små belopp kan bli stora på lång sikt. Att investera till exempel 100 kr kan tänkas vara lite, men är bättre än att inte investera någonting alls.

Hur kommer jag igång?

Först måste du, som vi har nämnt ovan, se över vilken risk du är villig att ta. Det är av yttersta vikt att du bara riskerar pengar du har råd att förlora. Se över vilka fasta kostnader du har och hur mycket du har kvar att röra dig med varje månad. Du ska aldrig börja investera pengar innan du vet att du kan betala dina månatliga räkningar.

Du behöver också bestämma dig för hur länge du är beredd att binda upp dina pengar.

Om du har bestämt dig för att ge investeringar en chans så behöver du bestämma vad du vill investera i.

Olika investeringsmetoder

Det finns många olika investeringsmetoder. Här nedan finner du en lista på de vanligaste metoderna följt av en kort förklaring:

Sparkonto med insättningsgaranti

Den allra tryggaste sparformen då dina pengar aldrig kan gå förlorade. Dock så ger denna sparform en väldigt låg ränta.

Sparkonto utan insättningsgaranti

Kan ge högre avkastning än ett sparkonto med insättningsgaranti. Dock så kan du förlora hela din investering om företaget går i konkurs.

Aktier

En aktie är en ägarandel i ett företag och innebär att du vid köp blir delägare i företaget. För att kunna köpa aktier i ett företag så krävs det att företaget är noterat på en börs eller en handelsplattform.

Fonder

En fond är en portfölj av värdepapper. Fonden ägs gemensamt av alla som har köpt sig en andel i fonden. Passar bra för dig som vill ta del av aktiemarknaden men som inte har tid eller intresse att hitta aktier att investera i.

Obligationer

Ett lån som staten eller ett företag utfärdar och säljer.

Fastigheter

Investering i fastigheter, oftast för uthyrning. Kräver större kapital än exempelvis aktier.

Valutor

Valutahandel går ut på att köpa eller sälja en viss valuta för att sedan köpa eller sälja tillbaka den till ett bättre pris.

Råvaror

Handlas enklast genom certifikat som följer prisutvecklingen på vald råvara

Peer-to-peer lån

En relativt ny investeringsform som innebär att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner, utan att en bank är inblandad. Du som lånar ut pengar får sedan avkastning på den ränta och amortering låntagaren betalar.

Tillkommer det några kostnader eller avgifter vid investeringar?

När du investerar pengar i någonting så måste du självklart gå in med den summa pengar du önskar investera. Men utöver det så kan det vara bra att känna till att vissa avgifter kan tillkomma beroende på vilken investeringsmetod du har valt.

Vid köp av exempelvis aktier tillkommer en courtageavgift som är procentuell. Hur mycket courtageavgiften ligger på beror på vilka summor du handlar för. Oftast brukar man få köpa aktier gratis upp till 50 000 kronor. Om du handlar för större summor är avgiften högre.

Vid köp av fonder tillkommer en förvaltningsavgift som brukar ligga på ca 1-2%.

Läs på om vilka eventuella kostnader eller avgifter som tillkommer vid just din investering. Det är lätt att stirra sig blind på hur mycket den potentiella avkastningen kan ge så att man glömmer bort att räkna in andra faktorer.

Populära nätmäklare

Avanza
5/5
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr
  • Bra gränssnitt

Investeringsskolan

Fördjupa dina kunskaper om investeringar med vår investeringsskola.

Disclaimer

Den information som presenteras här på Investerapengar.com ska inte betraktas som finansiell rådgivning eller uppmaning att ta vissa beslut.

Syftet med denna webbplats är att tillhandahålla information och övrigt innehåll i utbildningssyfte.

Investeringar sker på egen risk. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde, och det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.