Akelius

Akelius – Sparkonto med högre ränta

 

Akelius erbjuder sparkonton med betydligt högre ränta än vad som går att få hos bankerna. Detta eftersom de inte har någon insättningsgaranti.  

I jämförelse med andra liknande sparkonton (exempelvis 4Spar) har Akelius lägre räntenivåer. Samtidigt har företaget mycket lång erfarenhet av att erbjuda sparprodukter (över 35 år) och kan anses vara en tryggare investering än sparkonton hos andra inlåningsföretag 

Så fungerar Akelius 

Akelius är ett fastighetsbolag som via Akelius Spar erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti. Dessa sparkonton blir därmed ett sätt för företaget att expandera sin verksamhet. Så här fungerar det: 

1. Bli kund 

Det är gratis att öppna sparkonto hos Akelius. Klicka på ”Bli Kund” i menyn och ange dina personuppgifter. Konto- och inloggningsuppgifter kommer sedan skickas till den adress san angetts vid ansökan.  

2. Sätt in pengar till räntekontot 

När pengar sätts in hamnar dessa automatiskt på personens räntekonto. Därifrån kan de sedan överföras till fasträntekonto om ett konto med bindningstid, och därmed högre ränta, önskas.  

Totalt får en person maximalt spara 50 000 kr hos Akelius. Detta även om det är fördelat på flera olika sparkonton. Regeln gäller för samtliga sparkonton utan insättningsgaranti i Sverige. Önskas större belopp placeras behöver därmed konton skapas hos flera olika företag.  

3. Få ränta en gång per år 

Den upplupna räntan betalas ut till räntekontot i slutet av december varje år. 

4. Ta ut pengarna 

Två fria uttag kan ske varje år. Dessa tas då ut till föranmält bankkonto. Uttag från fasträntekontot kommer till räntekontot.  

Förväntad avkastning  

Akelius har ett räntekonto samt ett fasträntekonto. Det som skiljer dem åt är: 

Räntekonto Ett konto utan bindningstid. Uttag kan göras två gånger per år utan kostnad. (Se vidare under Avgifter nedan) 

Vid utbetalning kommer pengarna till föranmält konto inom tre bankdagar. Någon lägsta insättning finns inte. Högsta insättning är 50 000 kr.  

Fasträntekonto – Ett sparkonto med bindningstid på 3 år. Räntan betalas ut i slutet av varje år och hamnar då på räntekontot (se ovan). Minsta insättning är 10 000 kr. Högsta insättning är 50 000 kr.  

(Räntesatser från 2019)

Avgifter: 

Starta konto – 0 kr 

Uttag från Räntekonto – Gratis 2 ggr/år. Därefter 0,5% av beloppet men minst 50 kr. 

Uttag från fasträntekonto – Gratis efter bindningstidens slut. Vid uppsägning i förtid debiteras en procentuell avgift av uttaget belopp. Det finns även en lägsta kostnad per tillfälle. Detta beroende på bindningstidens längd.  

Risk 

Den risk som finns med denna sparform är att någon insättningsgaranti inte finns. Skulle Akelius Spar gå i konkurs kommer de insatta medel kunna gå förlorade. Det är därför som en högre ränta än bankräntan ges, vilket alltså är tänkt att kompensera högre risk.  

Lägre ränta än konkurrenter – lägre risk? 

En fördel är att Akelius erbjudit olika sparformer i över 35 år. Dessutom är Akelius ett mycket etablerat fastighetsbolag som jobbar på en relativt stabil marknad. Detta bör även läggas med i riskanalysen.  

Akelius har lägre ränta än exempelvis 4Spar men det går även att hävda att Akelius erbjuder lägre risk. Detta genom att de under betydligt längre tid erbjudit sparkonton samt är verksam inom en stabil bransch.  

Svårighetsgrad / Kunskapsnivå 

Mycket lätt 

Att starta konto är mycket lätt, även om det tar några dagar innan det är igång. Hemsida och support är på svenska och de har en väl utbyggd FAQ. Mycket lätt och smidigt.  

Tre korta om Akelius 

  • Sparkonto utan insättningsgaranti 
  • Lång historik. Erbjudit sparkonto i över 35 år
  • Rörlig eller bunden ränta  
  • – Enbart två gratis uttag per år trots ingen bindningstid 

En nackdel är att de enbart tillåter två uttag per år gratis på ett konto som inte har bindningstid. Det är betydligt vanligare att dessa konton innebär fria uttag. Samtidigt är detta snarare en långsiktigt sparande än ett spakonto som pengarna ska tas ut från ofta.