Aktier

Aktier

Jämför olika nätmäklare för handel av aktier

Hitta bästa nätmäklaren för aktier 2019

Avanza
5/5

Avanza

Avanza är en svensk bank som grundades 1999. Banken är nischad mot sparande och investeringar. De har inga fysiska bankkontor utan allting sker på nätet. Idag har Avanza över en halv miljon aktiva kunder som tillsammans har ett samlat kapital på över 200 miljarder kronor.
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr
  • Bra gränssnitt
Nordnet
4.5/5

Nordnet

Nordnet grundades 1996 och är den digitala bank som har funnits längst i Norden. Banken beskriver sig själva som en utmanare till såväl traditionella banker och försäkringsbolag i Norden.

Utöver värdepappershandel erbjuder Nordnet även pensionstjänster och lån.

Genom det sociala investeringsnätverket Shareville, som är en del av Nordnet, kan både nybörjare och mer erfarna investerare få tillgång till kunskap och inspiration kring investeringar.
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Den ger dig som ägare rösträtt på bolagets årsstämmor och ger dig rätt till eventuell utdelning från bolagets vinst. Det enda du riskerar vid köp av en eller flera aktier är ditt satsade kapital.

Bolag ger ut aktier för att erhålla kapital och det sker i samband med att ett nytt aktiebolag startas eller vid en nyemission.

I Sverige är Stockholmsbörsen den största handelsplattformen för börsnoterade bolag.

Olika typer av aktier

Större företag brukar ofta dela in sina aktier i olika slag. Det kan exempelvis vara A-aktier, B-aktier, C-Aktier och preferensaktier. För att skilja på dem lägger man till respektive bokstav efter bolagets namn.

De olika aktierna ger dig olika rättigheter när det kommer till att rösta på bolagsstämman. En A-aktie gör att din röst värderas högre än om du har en B eller C-aktie.

Om du vill ha högre inflytande i bolaget är det alltså A-aktier du ska köpa. Men om du bara är ute efter utdelningen går det lika bra att köpa B eller C-aktier – vilka dessutom ofta brukar vara billigare.

Avkastning genom kurstillväxt, utdelning eller uppköp

Du kan som aktieägare få avkastning på olika sätt.

  • Kurstillväxt – Du köper en aktie och säljer den med vinst när kursen har stigit.
  • Utdelning – Bolaget du har köpt aktier i delar ut en del av vinsten till sina aktieägare. Du kan då välja mellan att ta ut pengarna eller återinvestera dem.
  • Företaget köps upp – Om bolaget du har köpt aktier i köps upp kan du få avkastning genom att sälja dina aktier. Du kan också tvingas till tvångsinlösen vilket innebär att du måste sälja. När ett företag säljs görs det ofta till en högre kurs och aktien går därmed upp till det priset.

Varför ska jag investera i aktier?

Att handla med aktier är en populär sparform där du kan få avkastning under både lång och kort tid. Om du har intresset kan du dessutom lära dig mer om olika bolags verksamhet och hur de påverkas av saker som händer i världen.

För många kan aktiemarknaden upplevas som komplicerad, men precis som med allt annat krävs det lite tid för att förstå sig på hur saker och ting fungerar.

Hur hittar jag aktier att investera i?

Det finns mängder av investerarforum och webbplatser på nätet där du kan hitta aktieinspiration. Ett gott råd är dock att inte lita blint på allt du läser, det är bra om även du själv läser på om de bolag du är intresserad av.

Inspiration genom investeringsnätverk

Genom det sociala investeringsnätverket Shareville, som ägs av Nordnet, kan du se vad andra investerar i. Det är ett bra ställe för att hitta inspiration och få tips från erfarna investerare. Du loggar enkelt och smidigt in med ditt Nordnet-konto.

Aktielistor

Hos Avanza kan du själv hitta aktier genom att använda deras aktielista. Genom att filtrera listan efter dina egna kriterier kan du sålla bort företag som inte intresserar dig. Du kan till exempel välja att bara visa bolag som handlas på en viss börs, som har ett börsvärde som överstiger ett visst belopp, avkastning under en viss period och mycket mer.