Brocc

Brocc – Låna ut pengar till privatpersoner

 

Brocc är en av de aktörer i Sverige som tillhandahåller peer-to-peer lån. Det innebär att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner. Detta via en den anonyma och säkra tjänst som Brocc tillhandahåller.  

Få en stabil och förutsägbar månadsinkomst genom att investera i privatlån. Detta till en låg risk i förhållande till avkastning.  

Så fungerar Brocc 

1. Öppna konto med BankID 

Både privatpersoner och företag kan gratis öppna konto hos Brocc för att där kunna investera i privatlån. Första steget är att ange e-post, telefonnummer och personnummer. Därefter går man vidare i processen och verifierar sig med BankID.  

2. Sätt in pengar och investera 

Efter att likvida medel har överförts till kontot hos Brocc kan investering påbörjas. Vid minst 10 000 kr i investering kommer Brocc att fördela summan på minst 40 olika lån. Detta för att minimera risken. Välj däremot önskad risknivå och därmed även förväntad avkastning.  

3. Brocc tar hand om all administration 

Brocc har ansvar för att skicka ut avier, påminnelser och driva in skulden. Det är även Brocc som har all kontakt med låntagarna och långivarna. Mellan dessa parter finns därmed total anonymitet.  

4. Sälj av lån i förtid 

Den genomsnittliga lånetiden är 8 år. Men för att inte kapitalet ska vara bundet denna tid finns möjligheten att sälja låneportföljen till en annan investerare på Brocc. Detta mot att en avgift på 2% betalas.  

5. Återinvestera eller ta ut pengarna 

Varje månad kommer låntagaren att betala amortering och ränta på lånet. Denna summa kan antingen väljas att återinvesteras i andra lån eller tas ut till ett bankkonto. Genom att återinvestera utnyttjas ränta-på-ränta vilket ger en god årlig avkastning.  

Förväntad avkastning 

Avkastning beror främst på val av kreditrisk. Lån med högre kreditrisk innebär högre ränta men därmed även större risk att lånet inte kommer att återbetalas. Genomsnittlig avkastning anges till 4 8%.  

Stabil och förutsägbar avkastning på dina sparpengar 

Brocc anger att investering i lån ger en ”stabil och förutsägbar avkastning på dina sparpengar.” Det är en bra sammanfattning av tjänsten.  

Svenska privatlån är ett av de säkraste lånen att investera i inom Europa. Detta till stor del tack vare en effektiv indrivning av skulder via inkasso och kronofogden.  

Avgifter 

Avgiften är 1,8 % av det utlånade beloppet över ett år. Avgiften dras av den ränta som låntagaren betalar. Den summa som kommer in på långivarens konto varje månad är alltså efter avgift dragits.   

Risk  

Risken som uppstår med Peer-to-Peer är att långivaren inte betalar tillbaka lånet även efter inkasso och påtryckningar från Kronofogden. En annan risk är att Brocc skulle försättas i konkurs. Men dessa risker minimeras betydligt via flera faktorer.

Du väljer risknivå 

Vid investering i privatlån väljer du själv vilken risknivå som önskas. Högre avkastning speglar helt enkelt högre risk för kreditförlust.  

Sprid risken på många lån 

Att enbart investera i ett enda lån rekommenderas inte. Då är det betydligt bättre att fördela investeringen över ett stort antal lån. Skulle en låntagare, trots påtryckningar, inte betala kommer detta inte påverka hela låneportföljen nämnvärt.  

Du äger dina låneandelar 

Hos Brocc äger du alltid låneandelarna. Skulle företaget inte kunna bedriva verksamheten vidare så kvarstår ändå skulden hos låntagarna till långivarna. Dessa låneandelar kan alltså inte tillfalla ett konkursbo. De kommer i sådant fall administreras av Lowell (se nästa punkt) 

Back-up avtal via Lowell (Lindorff) 

Om Brocc inte kan fortsätta med verksamheten kommer Lowell ta över all administration gällande lån och låninbetalningar.  

Svårighetsgrad / Kunskapsnivå 

Lätt 

Det är lätt att komma igång genom att starta konto och sätta in pengar. För de utan erfarenhet av investering i lån kan det upplevas lite svårt i början att förstå processen. Men oftast är det enkel information och dessutom nås svensk kundtjänst som tydligt kan guida.  

Tre korta om Brocc 

  • Låna ut pengar till privatpersoner 
  • 4 – 8 % i årlig genomsnittlig avkastning 
  • Låg risk i förhållande till avkastningen 
  • Brocc har inte kreditförlustfond 

Brocc har inte, i jämförelse mot Lendify, någon kreditförlustfond. Skulle en kreditförlust uppstå kommer den att belasta långivaren. Om man däremot differentierar portföljen och investerar i många olika lån innebär ett obetalt lån en mycket liten kreditförlust i förhållande till portföljens storlek.