Fastigheter

Fastigheter

Jämför olika nätmäklare för investering av fastigheter

Aktier och fonder

Avanza
5/5

Avanza

Avanza är en svensk bank som grundades 1999. Banken är nischad mot sparande och investeringar. De har inga fysiska bankkontor utan allting sker på nätet. Idag har Avanza över en halv miljon aktiva kunder som tillsammans har ett samlat kapital på över 200 miljarder kronor.
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr
  • Bra gränssnitt
Nordnet
4.5/5

Nordnet

Nordnet grundades 1996 och är den digitala bank som har funnits längst i Norden. Banken beskriver sig själva som en utmanare till såväl traditionella banker och försäkringsbolag i Norden.

Utöver värdepappershandel erbjuder Nordnet även pensionstjänster och lån.

Genom det sociala investeringsnätverket Shareville, som är en del av Nordnet, kan både nybörjare och mer erfarna investerare få tillgång till kunskap och inspiration kring investeringar.
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr

Crowdfunding och crowdlending

Kameo logga
4.5/5

Kameo

Kameo är en plattform där företag kan söka finansiering för att utöka sin verksamhet eller genomföra ett fastighetsprojekt. Finansieringen kommer från personer och institutioner som investerar pengar och som därefter får avkastning på sitt kapital. Plattformen lanserades 2016 och har idag kontor i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.
Läs mer om Kameo
Tessin
4.5/5

Tessin

Tessin gör det enkelt för privatpersoner att investera i fastighetslån för företag. Det är en crowdfundingplattformr man själv väljer vilka fastighetsprojekt man vill investera i. Genom att lägga mindre summor på flera olika projekt differentieras risken. Avkastningen beror på risknivå men ligger oftast mellan 8 – 13 %. Däremot krävs det generellt minst 30 – 50 000 kr per investering.

Fastigheter

Om du är intresserad av att investera i fastigheter så finns det flera alternativ. Vi har listat de fem vanligaste alternativen nedan.

Bostadsköp

Att köpa ett eget hus, lägenhet eller sommarstuga är något många drömmer om och är för många den största investeringen i livet.

Vanligtvis går det till så att man går in med en kontantinsats på 15% och lånar resterande del av banken. Det innebär att man får en bra hävstång på sitt satsade kapital. Hur värdet på bostaden utvecklar sig beror på hur bostadsmarknaden i stort utvecklas samt hur den lokala tillväxten ser ut i närheten av bostaden.

Du kan, först vid en eventuell försäljning, realisera en vinst eller en förlust.

I Sverige är det vanligare att äga sin egen bostad än i många andra länder. Enligt en rapport från 2017 har den svenska bostadsmarknaden ökat med i snitt 9% per år sedan 1980. Det kan därför anses som en god investering i förhållande till risken.

Aktier

Du kan också välja att köpa aktier i ett börsnoterat fastighetsbolag. Värt att notera är att det kan skilja mycket mellan vilka mål de olika bolagen har. Det är därför bra att göra egen research kring vad de olika bolagen prioriterar och fokuserar på. En del bolag har fokus på utveckling medan andra har mer fokus på förvaltning.

Det är också bra att tänka på att exempelvis räntenivåer och avdragsmöjligheter för dessa blir en riskfaktor att ta med i beräkningen.

Dessutom så måste du förlita dig på vad bolaget gör och hur de agerar. Du har själv i princip ingenting att säga till om när det kommer till när det kommer till val av projekt eller nyförvärv.

Fonder

Vid en investering av fastighetsfonder köper du en korg med aktier i olika bolag. Du får då en god riskspridning och drabbas därför inte lika hårt om det händer något i ett enskilt bolag. Fonden bestämmer vilka bolag som ska finnas med i korgen. Fastighetsfonder följer ofta konjunkturen mer än många andra fonder. De är också mer räntekänsliga och skiljer sig gentemot mer traditionella fonder som investerar i branscher som inte är så högt belånade.

Crowdfunding – Aktiebaserad

Konceptet crowdfunding är något som har vuxit mycket de senaste åren, både i Sverige och generellt i världen.
Man brukar prata om två olika typer av crowdfundning – aktiebaserad och lånebaserad.

Aktiebaserad crowdfunding innebär att du som investerare går in som delägare i ett fastighetsprojekt. Ofta på ett liknande sätt som när du är aktieägare i ett företag. Samtliga fastighetsägare och investerare delar i slutändan på vinsten från projektet eller delar av den.

Aktiebaserad crowdfunding anses ha högre risk än crowdlending (vilket du kan läsa om nedan). Anledningen är att det inte fanns samma säkerheter bakom som det finns vid crowdlending. T.ex. så är ett lån alltid en prioriterad fordran framför aktier i händelse av till exempel uteblivande betalningar eller konkurs.

Crowdlending – lånebaserad crowdfunding

Crowdlending innebär att investerare lånar ut kapital till ett fastighetsprojekt som söker finansiering.

När du investerar i crowdlending regleras lånen av ett bindande avtal där räntan finns angiven samt den underliggande säkerheten och löptiden på lånet. När löptiden för lånet är slut får du tillbaka det kapital du har lånat ut tillsammans med avkastningen. Crowdlending sker ofta via en automatiserad plattform vilket gör att det oftast kan ske courtagefritt, det vill säga inga avgifter för dig som investerare.