Fonder

Fonder

Jämför olika nätmäklare för handel av fonder

Bästa fondmäklarna 2019

Avanza
5/5

Avanza

Avanza är en svensk bank som grundades 1999. Banken är nischad mot sparande och investeringar. De har inga fysiska bankkontor utan allting sker på nätet. Idag har Avanza över 500 000 aktiva kunder som tillsammans har ett samlat kapital på över 200 miljarder kronor.
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr
  • Bra gränssnitt
Nordnet
4.5/5

Nordnet

Nordnet grundades 1996 och är den digitala bank som har funnits längst i Norden. Banken beskriver sig själva som en utmanare till såväl traditionella banker och försäkringsbolag i Norden.

Utöver värdepappershandel erbjuder Nordnet även pensionstjänster och lån.

Genom det sociala investeringsnätverket Shareville, som är en del av Nordnet, kan både nybörjare och mer erfarna investerare få tillgång till kunskap och inspiration kring investeringar.
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr

Vad är en fond?

En fond är en samling av aktier och andra värdepapper. Fonden ägs gemensamt av spararna i fonden. Då fonder placerar i många olika värdepapper sprids risken mer än vid handel av till exempel enskilda aktier. De som förvaltar fonden är fondbolag som sköter placeringar och administration.

Fördelarna med att spara i en fond är många, men en av de största är att i en fond sprids din risk automatiskt då du inte placerar pengarna i ett enskilt värdepapper. En annan fördel är att du inte behöver sätta dig in i så mycket detaljer, utan fondförvaltarna sköter dina placeringar åt dig.

Olika typer av fonder

De vanligaste typerna av fonder är aktiefonder, blandfonder, indexfonder och räntefonder. Vad som avgör typ av fond är de tillgångar som ingår.

Aktiefond

En fond där större delen av innehållet består av aktier i olika bolag. Passar dig som vill vara mer aktiv i ditt sparande och har ofta olika inriktningar inom olika branscher och regioner.

Aktiefonder har oftast högre risk än blandfonder och räntefonder.

Enligt lag måste en aktiefond innehålla minst 16 stycken bolag.

Blandfond

En blandfond är precis som namnet vittnar om en fond som har blandat innehåll och placerar i både aktier och andra värdepapper.

Fördelningen mellan aktieinnehavet och ränteinnehavet i fonden skiljer sig från fond till fond.

Indexfond

En indexfond är en fond vars avsikt är att följa ett specifikt index. Denna typ av fond är passivt förvaltad vilket innebär att det mesta av förvaltningen sker per automatik. Det i sin tur innebär att förvaltningsavgiften är lägre.

Räntefond

I en räntefond placeras kapital i räntebärande värdepapper såsom statsskuldväxlar och obligationer. Avkastningen i en räntefond beror på hur ränteutvecklingen ser ut i samhället. Sjunker ränta sjunker även värdet på fonden, och vice versa.

Förvaringsinstitut

Alla fonder måste ha ett så kallat förvaringsinstitut. Institutet kan antingen vara en bank eller ett annat kreditinstitut. Förvaringsinstitutet har som uppgift att se till så att allt går rätt till.