Investeringssparkonto (ISK)

Ett investeringssparkonto (ISK) är en form av sparkonto som gör det enklare för dig att investera i aktier eller fonder. Du slipper nämligen deklarera för varje enskild affär – i stället schablonbeskattas du en gång per år.

Bakgrunden till investeringssparkonto

I början av 2012 införde regeringen denna sparform i syfte att förenkla aktie- och fondhandel för småsparare. Tidigare kunde sparare välja mellan VP-konto eller kapitalförsäkring. Även om båda dessa sparformer har sina fördelar så finns det saker som är mindre bra. Med ett VP-konto måste du skatta nära 30% på vinsten, dessutom är deklarationsprocessen krångligare och mer tidskrävande. Kapitalförsäkringen har varit en mycket uppskattad sparform under de senaste åren, men nackdelen ligger i att försäkringsbolaget/banken äger aktierna och inte investeraren.

Investeringssparkontot kan ses som en kombination av de positiva delarna från VP-kontot och kapitalförsäkringen.

Hur öppnar jag ett ISK?

Vi rekommenderar att du öppnar ett konto antingen på Avanza eller Nordnet. Det är enkelt att registrera ett ISK och tar bara några minuter.

Hur fungerar beskattningen på ett ISK?

För att enklare visa på hur beskattningen ser ut vid ett ISK har vi tagit fram ett exempel nedan.

EXEMPEL

Kalle sätter in 5 000 kr i mars och sedan ytterligare 4 000 kr i juni. I september väljer han att ta ut 3000 kr.

Om vi bortser från eventuella värdeförändringar ser saldot alltså ut enligt nedan tabell mellan 1 januari och 1 oktober.

DATUM

SALDO

1 januari

0 kr

1 april

5 000 kr

1 juli

9 000 kr

1 oktober

6 000 kr

Statslåneräntan den 30 november 2018 låg på 0,51 procent. Räntefaktorn för beskattningsåret 2019 blir då 1,51 procent (0,51+1).

Kapitalunderlag*: (0 + 5 000 + 9 000 + 6 000 + 9 000) / 4 = 7 250

*(Ingående värde per kapital + totala insättningar) / 4

Shablonintäkt: 7 250 * 0,0151 = 109,475

Skatten blir då: 109 kr * 0,3 = 32,70 kr

Vilka tillgångar du kan förvara på ett ISK

  • Pengar
  • Finansiella instrument (t.ex. aktier) som handlas på en reglerad marknad
  • Finansiella instrument (t.ex. aktier) som handlas på en MTF-plattform
  • Fondandelar