Lendify

Lendify – Sveriges största inom Peer to Peer

UTBUD 4/5
RISK 3/5
AVGIFTER 3/5
SUPPORT 2/5
Lendify
5/5
5/5
  • Störst i Sverige

Lendify är Sveriges största aktör inom peer-to-peer (privatlån mellan privatpersoner). Det är enkelt att komma igång och här erbjuds en mycket låg risk i förhållande till avkastning. Ett bra och stabilt alternativ i en bred investeringsportfölj.  

Så fungerar Lendify

Lendify är en plattform där låntagare och långivare (investerare) möts. Allt sker anonymt och det är Lendify som sköter all kontakt med parterna.  

Med Lendify går det alltså att låna ut kapital till privatpersoner som för tillfället behöver låna pengar. Med flera säkerhetsfunktioner minimeras risken samtidigt som en god avkastning går att få.  

1. Skapa ett gratis konto

Fyll i personuppgifter på hemsidan och godkänn villkoren. Använd BankID för verifiering.  

2. Sätt in pengar

Direkt efter att kontot skapats kan pengar sättas in. De kommer då till ett likviditetskonto varifrån sedan investeringar sker i lån.  

3. Välj automatisk eller manuell investering

Automatisk 

Genom att välja Autoinvestkonto, och investera minst 10 000 kr, sker investeringen helt automatisk och summan fördelas på minst 40 olika lån. Därmed sprids risken betydligt. Vid större belopp kommer investering ske i ytterligare fler lån.  Det man behöver välja är om kortsiktig eller långsiktig investeringsprofil ska väljas.  

En fördel med Autoinvestkonto är att investerat kapital då täcks av kreditförlustfonden. (Läs mer under ”Risker”) 

Manuellt 

Väljs manuell investering väljs lån ut utifrån avkastning, löptid och risk. Därmed går det att skapa en egen lånekorg helt utifrån eget intresse.  

4. Lendify påminner och driver in skulden 

Varje månad förväntas låntagaren betala sin skuld. I annat fall påminner Lendify personen samt drar det eventuellt till inkasso. Allt detta sköts alltså automatiskt och är inget som långivaren behöver hantera.  

5. Få amortering & ränta varje månad 

Alla lån som ges via Lendify är annuitetslån. Därmed kommer samma summa betalas av låntagaren varje månad. Dessa pengar kan antingen återinvesteras i andra lån eller tas ut till ett bankkonto.  

6. Sälja av lån  

Önskar du likvida medel kan aktiva lån säljas på den öppna marknaden via hemsidan. Här är det även möjligt att köpa pågående lån för att därigenom bredda sin låneportfölj. Med denna tjänst blir inte kapitalet låst under hela löptiden.

7. Ta ut pengarna 

Likvida medel kan tas ut när som helst och överföras till ett bankkonto.  

Om inte lånet återbetalas? 

Vad händer om låntagaren inte betalar tillbaka lånet? Det behöver inte innebära någon kreditförlust för dig som långivare. Läs vidare under ”Risk” nedan.  

Förväntad avkastning   

På hemsidan framgår den genomsnittliga räntan som investerare fått under de senaste 90 dagarna, förutsatt att de investerat i Autoinvestkontot. I september 2019 var det 4,36% på Autoinvest Lång samt 2,79% på Autoinvest Kort. I detta fall har eventuella avgifter räknats bort.  

Samtidigt går det att få betydligt högre avkastning genom att manuellt välja lån med högre kreditrisk.  

Avgifter 

Den avgift som betalas är prestationsbaserad. Det innebär att avgift enbart betalas i det fall som låntagaren sköter sin återbetalning. Avgiften ”beräknas baserat på den vid var tid utestående balans på lånet” Genomsnittlig avgift är 4% men det beror på kreditrisknivå.  

Risker med Lendify

Det finns risker med peer-to-peer. En risk är att långivare inte återbetalas skulden varpå en kreditförlust uppstår. Dessutom finns risk att Lendify går i konkurs. Men bägge dessa risker har företaget garderat sig för.  

Gedigen kreditbedömning 

Lendify ser till långivarnas bästa och genomför därför noggranna kreditbedömningar innan lån beviljas. Enbart ca var tionde ansökan resulterar i lån.  

Spridning på flera lån 

Väljs Autoinvestkonto, och minst 10 000 kr investeras, kommer investeringen spridas på minst 40 lån. Skulle in långivare inte kunna återbetala lånet innebär det en mycket liten påverkan på lånekorgen 

Kreditförlustfond 

En kreditförlustfond betalar tillbaka kreditförluster i det fall investering skett via Autoinvestkonto. Fonden betalar inte ränta men ser till att långivaren får tillbaka ursprungligt investerat belopp. 

Back-up tjänst 

Skulle Lendify inte kunna bedriva verksamheten vidare kommer kreditföretaget Lowell (tidigare Lindorff) driva verksamheten vidare. De kommer hantera lånen och återbetalningarna. Därmed finns även en säkerhet mot konkurs.  

Välj kreditrisk 

Vid investering i lån går det att välja vilken kreditrisk som önskas på lånen. Genom att välja A-klass kommer en genomsnittlig kreditförlust finnas på 0,06%. Den lägsta nivån är F-klass som har en genomsnittlig kreditrisk på 3,98%.  

Svårighetsgrad / Kunskapsnivå 

Lätt 

Att starta upp ett konto är enkelt och kan genomföras på någon minut. Lika enkelt är det att föra över pengar till Lendify.  

I början kan det däremot upplevas lite svårt att förstå alla olika alternativ med kreditrisker, investeringsalternativ och förväntad avkastning. En rekommendation är att i början hålla sig till Autoinvestkonto då det minskar riskerna och investering sker helt automatiskt.  

Svensk support på chat, mail och telefon brukar lösa det mesta smidigt.  

Tre korta om Lendify

  • Lån mellan privatpersoner 
  • Låg risk tack vare flera säkerhetsfaktorer 
  • Sveriges största inom peer-to-peer (lån mellan privatpersoner)
  • Lite svårt för nybörjare 

Lendify kan upplevas något svårt för nybörjare. Men ge det tid. Med smidig support tar det inte lång tid att lära sig att investera i lån. En investering med mycket god avkastning i förhållande till den låga risken.

Företagsuppgifter

Fler inom P2P-lån

Lendify
5/5
  • Courtage: 0,00 - 0,25%
  • Minimicourtage: 0-99 kr
  • Bra gränssnitt

Skärmdumpar från Lendify