P2P-lån

Peer to Peer – Låna ut pengar till privatpersoner

Jämför olika förmedlingssidor för investering i peer to peer-lån

Bästa P2P-företagen 2019

Lendify
5/5

Lendify

Lendify är Sveriges största aktör inom peer-to-peer (privatlån mellan privatpersoner). Det är enkelt att komma igång och här erbjuds en mycket låg risk i förhållande till avkastning. Ett bra och stabilt alternativ i en bred investeringsportfölj.
 • Ledande inom P2P-lån
 • Tunga namn bakom
 • Investera från 500 kr
Brocc logga
5/5

Brocc

Brocc är en av de aktörer i Sverige som tillhandahåller peer-to-peer lån. Det innebär att privatpersoner lånar ut pengar till andra privatpersoner. Detta via en den anonyma och säkra tjänst som Brocc tillhandahåller. Få en stabil och förutsägbar månadsinkomst genom att investera i privatlån. Detta till en låg risk i förhållande till avkastning.
 • 4 - 8 % i årlig genomsnittlig avkastning

Peer to Peer innebär investering i privatlån via en extern låneplattform. Det är dessa plattformar som sköter allt administrativt vilket skapar total anonymitet mellan långivare/låntagare.  

Avkastningen beror på vilka slags lån (smslån eller privatlån) som investering sker i samt risknivå på låntagaren. Risken är mycket låg och målavkastningen är 2 – 12 %. En ”säker” investering med god avkastning.   

Vad är peer-to-peer? 

Banker och kreditbolag hade länge monopol på att låna ut pengar till privatpersoner. De har fortfarande dominans men Peer-to-Peer utmanar denna struktur. Peer to Peer innebär istället att privatpersoner investerar i lån till andra privatpersoner. Även om processen är något olika mellan olika företag kan investeringen förklaras så här: 

1. Gratis att öppna konto 

Att öppna kontor är gratis och verifiering sker enkelt via Bank-ID. När ett konto har öppnats kan pengar sättas in. 

2. Välj lån och sprid risken 

Med pengar på kontot kan sedan investering ske i privatlån. Dessa presenteras på låneplattformen med förväntad avkastning, risknivå och löptid. Eftersom det går att investera i delar av lån kan risken spridas på ett flertal olika lån.  

Ofta erbjuds automatiserad investering vilket därmed innebär att man själv bara väljer summa, löptid och risknivå. Sedan investeras pengarna i de lån som passar in på den profilen.  

3. Ränta och amortering varje månad 

Varje månad betalar låntagaren in amortering och ränta till Peer-to-Peer företaget. De i sin tur förmedlar summan vidare till långivaren. Detta efter att eventuell avgift dragits.  

Summan som kommit in på kontot kan antingen återinvesteras i andra lån, sitta kvar på kontot eller tas ut till bankkonto.  

Peer-to-Peer innebär därmed att du som privatperson ”agerar bank” och lånar ut dina pengar till en förutbestämd ränta via en P2P-plattform. Det är däremot företaget bakom plattformen som gör kreditupplysning, avgör ränta för låntagaren och hanterar alla transaktioner. Det är för denna service som de tar en viss avgift.   

Vad är skillnaden mellan de olika tjänsterna? 

 • Vilka krediter går det att investera i?

Lendify är en av de mest kända företagen inom peer-to-peer i Sverige. De erbjuder däremot enbart investeringar i privatlån. Hos andra aktörer går det att välja på flera olika slags krediter. Det kan exempelvis vara företagslån, fakturaköp, inkassoportföljer eller andra konsumentkrediter. 

Överlag speglar risknivån förväntad avkastning. Önskas högre avkastning kan därmed investeringar ske i krediter med högre risk.  

 • Kan lånen säljas vidare?

Investerar du i ett lån med 10 års löptid kommer du få amortering och ränta utbetalat till dig varje månad. Men samtidigt låser du upp kapitalet under lång tid. Ibland finns möjligheten att sälja vidare låneandelarna till andra investerare på samma plattform. På samma sätt kan andelar köpas av andra.  

 • Finns Back-up Service? 

Med backup-service menas att företaget har avtal med ett stort kreditbolag som tar över verksamheten om företaget av någon anledning inte kan driva den vidare. En säkerhet för dig som investerare.  

 • Finns kreditförlustfond?

Kreditförlustfonder kan ha olika struktur men är tänkta att ersätta de kreditförluster som uppstår hos investerarna. Ett exempel från Lendify visar detta: 

Så länge investering sker med minst 10 000 kr och det sker via Autoinvestkonto täcks investeringarna av kreditförlustfonden. Skulle låntagaren inte betala tillbaka lånet kommer Lendify göra detta. Däremot täcker de inte den räntan som skulle betalats. Därmed skapas ialalfall en trygghet att någon förlust inte uppstår.  

 • Vad är förväntad avkastning?

Beroende på vilka krediter som det går att investera i skapas även olika hög avkastning. Genom detta finns det stora skillnader på förväntad avkastning hos de olika peer-to-peer företagen.  

 • Vad är kostnaden? 

Exempel från 2019:  

Brocc tar 1,8 % per år av utlånat belopp. Lendify tar olika beroende på kreditklass med 1,50 – 5,50% på utlånat belopp. Det finns alltså en del att spara på att jämföra de olika avgiftsnivåerna.  

Exempel Lendify: 

Hos Lendify går det att investera i privatlån, antingen manuellt eller via Autoinvest. Den genomsnittliga avkastningen anges till 5% och lånen kan säljas vidare via deras egen plattform. Via Back-Up Service samt kreditförlustfond skapas extra trygghet för investerarna. Däremot finns det specifika krav som måste vara uppfyllda för att fonden ska ge ersättning.  

Förväntad avkastning 

Exempel kan nämnas från flera olika plattformar för att påvisa skillnaden i både avkastning och risknivå.

SavelendMålavkastnigen är 7 9 %. Mellan 2013 och 2018 blev den genomsnittliga avkastningen 9,4%. 

Lendify – Den genomsnittliga avkastningen för Autoinvest Lång och Autoinvest Kort låg under 2019 på 4 – 6 %. Däremot kan man som låntagare välja högre risknivå och därmed få högre avkastning.  

Brocc Brocc har en målavkastning på 5 – 15%. Ju högre ränta man vill ha desto högre genomsnittlig kreditförlust bör man förvänta sig. I kreditklass F hos Brocc är målavkastningen visserligen 15 % men då är förväntad kreditförlust även närmare 4%.

Avgifter 

Se från ”Vad är kostnaden?” ovan

Risk 

Risken som uppstår med Peer to Peer är mycket låg. Företaget Brocc visar detta i en tabell nedan. 

(Bildkälla: Brocc.se) 

Tabellen visar att investering i privatlån skulle vara säkrare än svenska obligationer. Men detta med en betydligt högre avkastning.  

Det finns flera orsaker till att risken är så låg.  

God indrivning – I Sverige har vi ett väl fungerande system för att driva in skulder. Detta med Kronofogden som sista instans. Därmed blir de flesta lån betalda i längden.  

Differentiering av lånen – Vid investering i privatlån sker detta generellt genom att investerat kapital sprids på flera olika lån. Via automatiska investeringsportföljer kan exempelvis spridning ske på 20 – 40 lån vid investering av minst 10 000 kr. Skulle en långivare inte betala tillbaka skulle detta påverka avkastningen relativt lite.  

Kreditförlustfond – Många P2P-bolag har en kreditförlustfond. Du får därmed tillbaka investerat kapital i det fall som låntagaren inte betalar tillbaka enligt avtal.  

Back-Up Service – Svenska P2P-bolag har generellt Back-Up Service. Skulle de gå in konkurs, eller av annan anledning inte kunna driva företaget vidare, går denna Back-Up in driver tjänsten vidare.  

Låneavtal med person – Även om lånen förmedlas via en plattform så är det privatpersoner som lånar ut pengarna och även har kravet att få tillbaka dem. De pengar som lånats ut kan alltså inte tillfalla företaget som driver plattformen.

Svårighetsgrad / Kompetensnivå 

Lätt 

Att komma igång med Peer-to-Peer är inte svårt. Det tar någon minut att starta konto och sätta in pengar. Enklast är sedan att välja automatisk investering vilket gör att man själv inte behöver söka efter lån som passar. Ett exempel är Lendify och deras Autoinvest 

Att köpa/sälja lån via andrahandsmarknaden är något krångligare men fortfarande inte svårt. I Sverige finns flera aktörer som erbjuder denna investering och alla har svensk support som tydligt kan hjälpa de som vill prova på investeringsformen.  

Tre korta om Peer to Peer 

 • Investera i lån till privatpersoner 
 • Målavkastning på 3 – 12% 
 • Låg risk