Sparkonton med insättningsgaranti

Sparkonton med insättningsgaranti

Hitta bästa sparkontot med insättningsgaranti 2019

Avanza
5/5

Avanza

Avanza är en svensk bank som grundades 1999. Banken är nischad mot sparande och investeringar. De har inga fysiska bankkontor utan allting sker på nätet. Idag har Avanza över en halv miljon aktiva kunder som tillsammans har ett samlat kapital på över 200 miljarder kronor.
 • Courtage: 0,00 - 0,25%
 • Minimicourtage: 0-99 kr
 • Bra gränssnitt
Nordnet
4.5/5

Nordnet

Nordnet grundades 1996 och är den digitala bank som har funnits längst i Norden. Banken beskriver sig själva som en utmanare till såväl traditionella banker och försäkringsbolag i Norden.

Utöver värdepappershandel erbjuder Nordnet även pensionstjänster och lån.

Genom det sociala investeringsnätverket Shareville, som är en del av Nordnet, kan både nybörjare och mer erfarna investerare få tillgång till kunskap och inspiration kring investeringar.
 • Courtage: 0,00 - 0,25%
 • Minimicourtage: 0-99 kr

 

Ett sparkonto kan både användas som transaktionskonto och som investeringsalternativ. Genom att välja ett sparkonto med bindningstid ges högre ränta än om fria uttag får ske. Högst ränta ges med ett sparkonto utan insättningsgaranti samt med lång bindningstid. Men då höjs risknivån betydligt.  

Sparkonto med insättningsgaranti är den säkraste investeringsformen i Sverige. Men den ger även lägst avkastning.  

Vad är ett sparkonto?

1. Ger ränta på insatt kapital 

Det som främst skiljer mellan ett transaktionskonto och ett sparkonto är att sparkontot ger ränta på insatt kapital. Från ett sparkonto utan bindningstid kan ofta överföringar och betalningar genomföras vilket innebär att det delvis kan användas som transaktionskonto.  

2. Fast avkastning under bindningstiden 

Väljs bindningstid kommer en förutbestämd ränta ges under denna bindningstid. Har kontot en ränta på 2% betyder det alltså att avkastningen kommer bli 2% per år. Sker utbetalning i slutet av varje år kommer avkastningen bli något högre år två och tre under bindningstiden. Detta tack vare ränta-på-ränta.  

3. Erbjuds av bank/kreditinstitut eller inlåningsföretag 

Alla företag som erbjuder sparkonton måste vara registrerade av Finansinspektionen. Är de registrerade som en bank eller kreditinstitut har de statlig insättningsgaranti. Dessa har även full kontroll av Finansinspektionen och måste följa ett flertal regler kring bankverksamhet.  

Om konto erbjuds utan insättningsgaranti sker detta av inlåningsföretag. Dessa har inte samma kontroll av Finansinspektionen och behöver inte följa samma regler. Därmed finns inte heller samma kontroll och säkerhet.  

4. Med eller utan Statlig insättningsgaranti 

Statlig insättningsgaranti innebär att du ersätts med upp till 950 000 kr per bank i det fall banken försätts i konkurs. I och med att staten är garant för det investerade kapitalet bör detta ses som den allra säkraste investeringsformen (vilket även speglas i extremt låg avkastning).  

Utan insättningsgaranti kan hela insatta beloppet förloras i det fall som inlåningsföretaget försätts i konkurs, vilket har hänt vid ett fåtal tillfällen.  

Läs mer om statlig insättningsgaranti här 

Vad är skillnaden mellan olika sparkonton? 

 • Statlig insättningsgaranti? 

Det som främst skiljer mellan olika sparkonton är om de har statlig insättningsgaranti eller inte. Är det en bank eller ett kreditinstitut måste de ha insättningsgarantin. Inlåningsföretag har däremot inte detta krav.  

I korthet innebär statlig insättningsgaranti att pengarna är säkra mot konkurs eller förskingring. Skulle detta ske kommer staten att ersätta både insatta medel och upplupen ränta. Detta upp till 950 000 kr per person och bank.  

Sparkonton utan statlig insättningsgaranti har betydligt högre ränta men därmed även betydligt högre risk. Vid konkurs kan hela beloppet förloras.  

 • Bindningstid eller inte? 

Vill du alltid ha tillgång till dina sparpengar och därmed kunna ta ut dem när som helst? Välj i så fall ett konto utan bindningstid. Du kan då sätta in och ta ut pengar obegränsat antal gånger. Räntan är rörlig och justeras av banken utifrån ränteläget i landet. Nackdelen med dessa sparkonton är att de ger den lägsta sparräntan.  

Genom att binda upp pengarna allt från 3 månader till ett par år ges högre ränta per år. Men då skapas även begränsningar gällande ytterligare insättningar och uttag. Ofta innebär det en kostnad om uttag sker innan bindningstiden löpt ut.  

Det finns även sparkonton med bindningstid men där uttag får ske ett begränsat antal gånger per år utan att kostnad uppstår. Det är en slags ”mix” av rörlig ränta och bunden ränta. Kapitalet är bundet och en högre ränta ges – samtidigt som uttag får ske i förtid.  

 • Räntenivå 

Självklart är det även skillnad på vilken räntenivå som erbjuds från de olika företagen och bankerna. Oavsett vilken kategori av sparkonto som önskas kommer det finnas flera aktörer att jämföra. Om större belopp ska sparas på ett sparkonto kan tiondels procent göra stor skillnad i avkastning.  

 • När betalas räntan ut? 

Betalas räntan ut en gång per månad eller i slutet av året alternativt om kontot avslutas? Genom ränta-på-ränta är det bättre att få räntan utbetald en gång i månaden. Detta bör vara den punkt som påverkar minst vid val av sparkonto.  

Förväntad avkastning 

Då både förväntad avkastning och risknivå är så extremt olika på konton med eller utan insättningsgaranti bör dessa presenteras separat.  

Sparkonto med insättningsgaranti 

Den förväntade avkastningen är mycket låg. I vissa fall är avkastningen lägre än inflationen vilket innebär att realvärdet faktiskt minskar över sparperioden.  

Dessa sparkonton är det absolut säkraste investeringsalternativet. En säkerhet som speglas i avkastningen som därmed blir mycket låg.  

Exempel från Hoist år 2019: 

Flex (utan bindningstid) – 0,60 % 

Bindningstid 12 mån – 1,25% 

Bindningstid 24 mån – 1,75 % 

Bindningstid 36 mån – 2 % 

Sparkonto utan insättningsgaranti 

Eftersom risken är högre kommer även avkastningen bli högre med dessa konton.  

Exempel från 4Spar år 2019 

Inlåningskonto (utan bindningstid) – 5,5 % 

Bindningstid 3 mån – 6,1 % 

Bindningstid 6 mån – 6,6 % 

Bindningstid 12 mån – 7 % 

Bindningstid 24 mån – 8,1 % 

Det går alltså att få ca 5 gånger så hög ränta om konto utan insättningsgaranti väljs. Men det innebär även mer än fem gånger så stor risk.  

Avgifter 

Att öppna ett sparkonto är alltid gratis. Den kostnad som kan uppstå är om ett uttag sker från ett konto med bindningstid och denna bindningstid inte löpt ut.  

Det är vanligt att avgiften då är en procentsats av uttaget belopp (exempelvis 1%) men att en minsta avgift tas ut (exempelvis 100 kr). 

Risk 

Sparkonto med insättningsgaranti 

Att spara pengar på ett sparkonto med insättningsgaranti bör vara det absolut säkraste sättet att spara pengar. Enda risken är att inflationen är större än förtjänsten vilket gör att det reella värdet är lägre efter sparperioden än innan.  

Insättningsgarantin bygger på en stabil stat och att man konsumenterna litar på att staten verkligen ersätter förlorat kapital om en bank skulle gå i konkurs. Detta har hänt flera gånger i Sverige och några problem att få ersättning har inte funnits.  

Sparkonto utan insättningsgaranti 

Att spara pengar i ett konto utan statlig insättningsgaranti kan liknas med att låna ut pengar till ett företag. Allt bygger på att företaget har god ekonomi, inte går i konkurs och att pengarna inte förskingras.  

Detta hände 2012 med Fundior samt 2018 med 24Money. Det finns alltså en risk att hela sparkapitalet försvinner.  

Det är en fundamental skillnad mellan sparkonto med och utan insättningsgaranti

Även om ordet ”sparkonto” används på dessa två olika konton så är det nästan två helt olika sparformer. Det är en fundamental skillnad mellan sparkonto med och utan insättningsgaranti. Med garantin garanteras ränta på insatt kapital. Utan garanti garanteras inget alls. 

Svårighetsgrad / Kompetensnivå 

Mycket lätt 

Det är mycket lätt att skapa ett sparkonto. Detta oavsett om det har insättningsgaranti eller inte. Det som krävs är ett svenskt personnummer och är över 18 år. En del konton kan enbart skapas genom verifiering med Bank-ID men kan ett bankkontor besökas kan legitimering ske med ID-kort, pass och körkort.  

Tre korta om Sparkonto 

 • Fast avkastning vid bindningstid 
 • Säkraste sparformen om kontot har insättningsgaranti 
 • Upp till ca 8 – 10 % per år utan insättningsgaranti 
 • Låg avkastning med insättningsgaranti 

Sparkonton (med insättningsgaranti) ger lägst avkastning av alla sparformer. Det är snarare ett sätt att placera likvida medel till andra passande tillfällen ges för andra investeringar. Behövs pengarna inom ett par år är sparkonto ett bra alternativ då risken för värdeminskning är extremt låg.