Sparkonton utan insättningsgaranti

Sparkonton utan insättningsgaranti

Jämför olika sparkonton utan insättningsgaranti

Hitta bästa sparkontot utan insättningsgaranti 2019

Akelius logga
4.5/5

Akelius

Akelius erbjuder sparkonton med betydligt högre ränta än vad som går att få hos bankerna. Detta eftersom de inte har någon insättningsgaranti.  
  • Funnits länge
4spar logga
4.5/5

4Spar

4Spar erbjuder sparkonton (både med och utan bindningstid) utan insättningsgaranti. Det innebär betydligt högre ränta på deras spakonto än vad bankerna kan erbjuda. Som mest går det att få ca 8% i årlig avkastning. Eftersom kontona inte har insättningsgaranti ökar risken. Väger ökad avkastning upp ökad risk? Det är frågan som investeraren behöver ställa sig.
  • Upp till 8,1% per år
ViaSpar logga
4.5/5

Viaspar

Viaspar är ett av de företag i Sverige som erbjuder sparkonton utan insättningsgaranti. Som mest går det att få ca 8% i årlig ränta. Risken sitter just i att sparkontot inte har insättningsgaranti. Samtidigt är det ett stort och etablerat företag bakom tjänsten vilket minskar risken avsevärt 
  • Årlig avkastning på upp till 8 %

 

Sparkonto utan insättningsgaranti

Med ett sparkonto utan insättningsgaranti ges hög sparränta på insatt kapital. Hos flera företag går det att få över 8% i årlig avkastning. Risken avgörs främst av vilket inlåningsföretag som används.  

Finansinspektionen liknar sparkonton utan insättningsgaranti med att låna ut pengar till ett företag, vilket är en bra liknelse. Med högre avkastning kommer högre risk. I detta fall att inlåningsföretaget går i konkurs vilket skulle kunna innebära att hela innehavet förloras. Risken kan däremot begränsas genom att noga välja inlåningsföretag.  

Vad är sparkonto utan insättningsgaranti? 

  • Ingen insättningsgaranti 

Det som främst kännetecknar dessa sparkonton är att någon insättningsgaranti inte finns. Skulle inlåningsföretaget gå i konkurs kan hela beloppet som är insatt på deras sparkonton förloras. Pengarna kan i detta fall användas för att täcka deras skulder. Dessa sparkonton kan därmed likställas med att låna ut pengar till ett företag.  

  • Registrerat hos Finansinspektionen 

För att bedriva inlåningsverksamhet krävs att företaget är registrerat hos Finansinspektionen. Detta enligt lagen om inlåningsverksamhet (2004:299). Företagen står däremot inte under full insyn av FI. Det finns inte heller något kapitalkrav på dessa företag vilket finns på banker och kreditbolag.  

  • Gräns på 50 000 kr per företag 

Totalt får maximalt 50 000 kr sättas in ett sparkonto utan insättningsgaranti. Skulle mer pengar sättas in, alternativt ränta betalas ut, så att totala summan övergår 50 000 kr kommer automatiskt överskjutande summa betalas ut till föranmält konto. Det finns nämligen en lag i Sverige som anger att dessa företag inte får hantera mer än 50 000 kr per kund.  

Skulle flera sparkonton öppnas hos samma företag är det den totala summan av dessa konton som räknas och inte får överstiga 50 000 kr.  

Vad är skillnaden mellan olika företag?

1. Räntan 

Den tydligaste skillnaden mellan de företag som erbjuder konton utan insättningsgaranti är vilken räntenivå de erbjuder. Det är inte ovanligt att man kan få dubbelt så hög ränta hos ett företag som hos ett annat. Men kom ihåg att även risknivån varierar… 

2. Risknivå 

Eftersom dessa konton inte har insättningsgaranti finns en ökad risk. Men risken är olika hög hos dessa olika företag. Det är något som många konsumenter inte reflekterar över och enbart väljer konto utifrån räntesats. 

Det som avgör risknivån är inlåningsföretagets ekonomiska stabilitet. Risken är just att företaget går i konkurs vilket innebär att insatt kapital kan förloras.  

3. Bindningstiden 

Det är vanligt att flera olika bindningstider erbjuds. Ju längre bindningstid som väljs desto högre ränta. De flesta har även ett konto utan bindningstid.  

4. Kostnad för uttag 

Konton utan bindningstid innebär generellt fria uttag. Men det finns undantag. En del företag erbjuder enbart ett par fria uttaga per år. Därefter uppstår en kostnad per uttag.  

Konton med bindningstid innebär alltid en kostnad om uttag sker innan bindningstiden löpt ut. Generellt är det en viss procent av uttaget beloppet samt ett minimumbelopp. Ett alternativ är att det är gratis att avsluta dessa konton i förtid – men att man då inte får upplupen ränta.  

Förväntad avkastning 

Det varierar mellan olika inlåningsföretag hur hög ränta som det går att få. Följande exempel från 4Spar är från 2019 och visar ungefärlig räntenivån man kan förvänta sig på dessa sparkonton.  

Sparkonto utan bindningstid – 5,5 % 

Bindningstid: 

3 mån – 6,1% 

6 mån – 6,6% 

1 år – 7 % 

2 år – 8,1% 

Avgifter 

Det kostar ingen att starta dessa sparkonton. Den kostnad som kan uppstå är om ett konto med bindningstid avslutas i förtid. Se ”Kostnad för uttag” ovan. 

Risk 

”Att sätta in pengar i inlåningsföretag är snarare att betrakta som att låna ut pengar till bolaget” / Finansinspektionen


Hela det belopp som sätts på sparkonton utan insättningsgaranti kan förloras. Det kan ske om bedrägeri genomförs och pengarna förskingras alternativt om företaget sätts i konkurs. Något konsumentskydd finns alltså inte för dessa konton.
 

Det kan jämföras med sparkonton som har insättningsgaranti. Skulle en bank som erbjuder dessa konton gå i konkurs kommer staten att ersätta insatta medel samt upplupen ränta upp till ca en miljon per person.  Men de ger i gengäld betydligt lägre ränta. Ofta ca 1/5 så hög ränta som sparkonton utan insättningsgaranti.  

Exempel: 

År 2012 gick Fundior i konkurs och dess inlåningsverksamhet stoppades. De personer som hade pengar i deras sparkonton förlorade dessa då de istället användes av konkursboet. Totalt förlorade ungefär 1000 personer en totalsumma av 23 miljoner.  

År 2018 försattes 24Money i konkurs efter misstänkt bedrägeri. Konkursförvaltaren hittade ingen kapital att förvalta.  

Finansinspektionen har även framfört kritik mot dessa företag till regeringen. Detta utifrån att de anser att företagen borde ”vara tillståndspliktig och under tillsyn med fulla kapitalkrav och insättningsgaranti”. Skulle FI få som de vill skulle dessa inlåningsföretag därmed klassas som bank eller kreditmarknadsbolag vilket innebär en helt annan trygghetsnivå för kunderna.  

Minimera risken – Se på företagens verksamhet 

Då det inte finns speciellt många krav på företag som vill erbjuda inlåningsverksamhet bör man som kund kontrollera dem och jämföra risknivån. Risken är exempelvis mycket hög om pengar sätts in hos ett nystartat företag som är verksam inom en bransch med höga risker. Därmed blir risken lägre om man väljer ett etablerat företag som har sin verksamhet på stabila marknader.  

Det finns inget företag som enbart har inlåningsverksamhet. Pengarna är alltid tänkta att användas till ett specifikt ändamål.

 

Det finns inget företag som enbart har inlåningsverksamhet. Pengarna är alltid tänkta att användas till ett specifikt ändamål. Det kan exempelvis vara investeringar i fastigheter eller kreditutlåning. Verksamhet och erfarenhet bör definitivt påverka risknivån.  

Svårighetsgrad / Kunskapsnivå 

Lätt att starta 

Det är mycket enkelt att starta ett konto utan insättningsgaranti. Många erbjuder verifiering med BankID vilket gör att kontot är igång på några minuter. Därefter genomförs banköverföring till kontot och ränta tjänas från första dagen.  

Svårt att se risknivå 

Det svåra är att få överblick gällande risknivån hos de olika företagen. Hur stor är risken att de går i konkurs inom ett par år?

Tre korta om sparkonto utan insättningsgaranti 

1. Få ca 5 % i rörlig ränta – upp till 10 % med bindningstid 

2. Du kan förlora hela innehavet vid konkurs 

3. Risken speglas av företagets erfarenhet och bransch 

– Svårt att få överblick på risk 

Det kan upplevas svårt att förstå risknivån med dessa företag. En sak att titta på är hur länge de erbjudit inlåningsverksamhet.