Statlig insättningsgaranti

Statlig insättningsgaranti

 

Statlig insättningsgaranti skyddar det kapital som sitter på konton hos kreditmarknadsföretag samt banker. I korthet innebär det att staten ersätter summan om detta företag skulle gå i konkurs.  

Vilket skydd innebär insättningsgarantin? 

Allt kapital som sitter på konton hos banker och kreditmarknadsföretag omfattas av den statliga insättningsgarantin. Vid vissa tillfällen, främst vid konkurs, kommer staten att ersätta insatta medel samt ränta. 

1. Upp till 950 000 kr 

Staten ersätter maximalt 950 000 kr per person och bank/institut. Det gäller då den totala summan som personen har på denna bank. För personer som har mer än 950 000 kr finns alltså en fördel att öppna konton på flera banker. Detta eftersom garantin täcker denna summa per bank.  

2. Tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner  

Under en kortare period är en summa upp till 5 miljoner täckt av garantin. Det krävs i detta fall att en speciell ansökan skickas in där man förklarar orsaken till att ersättning önskas. Det större beloppet ska då bero på en ”särskild livshändelse” exempelvis bostadsförsäljning.  

3. För juridiska personer 

Garantin gäller alla juridiska personer så som privatpersoner, organisationer och företag. De som inte omfattas av garantin är finansinstitut, kommuner, landsting och statliga myndigheter.  

4. Ej för individuellt pensionssparande 

Statliga insättningsgarantin gäller inte för det individuella pensionssparandet om det sker i en pensionsprodukt.  

5. Minst 25 kr 

Det krävs att du minst har 25 kr på kontot för att någon utbetalning från Riksgälden ska ske.  

6. Gäller även om banktillstånd dras in 

Om du sätter in pengar på en bank med insättningsgaranti, och de får banktillståndet indraget, täcker fortfarande garantin för de insatta medlen.  

Vilka banker har skyddet? 

Alla banker och kreditmarknadsföretag har denna insättningsgaranti. Andra företag som erbjuder inlåning heter inlåningsföretag och behöver inte ha garantin. Via Riksgälden.se går det att söka på företagsnamn för att därmed se om de omfattas av garantin eller inte.  

När/hur kan man få ersättning? 

Finansinspektionen nämner tre tillfällen då statliga insättningsgarantin kan aktiveras.  

  • Konkurs 

Om företaget går i konkurs kommer staten ersätta insatt belopp och ränta.  

  • Finansinspektionen beslutar om det 

Finansinspektionen kan vid speciella tillfällen besluta om att garantin ska gälla. Detta är däremot mycket ovanligt.  

  • Vid resolution 

Vid en kris kan det beslutas att staten tar över hantering av företaget. Även i detta fall gäller garantin.  

Hur sker utbetalning? 

Skulle en bank gå i konkurs kommer detta rapporteras in till Riksgälden. Utbetalning av ersättningen sker då helt automatiskt och ska ske inom sju dagar. Detta sker genom utbetalning till personens bankkonto alternativt via utbetalningsavi.  

Skulle din bank gå i konkurs behöver du alltså inte kontakta Riksgälden för att begära denna ersättning. Det sker helt automatiskt. Önskas däremot tilläggsbelopp behöver ansökan skickas in kring detta.  

Historiskt exempel 

År 1996 infördes insättningsgarantin (som ändrats ett par gånger) och sedan dess har den aktiverats vid tre olika tillfällen. Störst ersättning betalades år 2006 då Custodia gick i konkurs och 1 282 kunder påverkades. Vid detta tillfälle betalade staten ut ersättning på totalt 134, 2 miljoner.