Tessin

Tessin - Investera i fastighetslån

Tessin
5/5
  • 8 – 13 % årlig avkastning

Tessin gör det enkelt för privatpersoner att investera i fastighetslån för företag. Det är en crowdfundingplattformr man själv väljer vilka fastighetsprojekt man vill investera i. Genom att lägga mindre summor på flera olika projekt differentieras risken. Avkastningen beror på risknivå men ligger oftast mellan 8 – 13 %. Däremot krävs det generellt minst 30 – 50 000 kr per investering.  

Så fungerar Tessin 

1. Registrera 

Registrering krävs innan investering kan ske. Det är alltid gratis och sker enkelt via hemsidan.  

2. Välj fastighetsprojekt 

På sidan ”Investera” ses aktuella projekt som det går att investera i. Genom att läsa på om de olika projekten kan man själv göra en riskanalys och avgöra om räntenivån speglar risknivå 

Det går även att se avslutade lån, hur hög ränta som låntagaren fått betala samt information kring dessa projekt.  

De projekt som Tessin presenterar har de gjort en ”översiktlig” kontroll på. Den är alltså inte grundlig vilket överlåts till långivarna.  

3. Investera kapital 

Den lägsta summa att investera är oftast kring 30 – 50 000 kr. Eftersom det maximalt får vara 200 investerare per lån innebär det att lägsta summa måste sättas till 50 000 kr om låntagaren vill låna 10 000 000 kr.  

4. Få löpande information kring projektet 

Vanligtvis sker uppdateringar kring de olika projekten en gång per kvartal. Det går självklart även att besöka projektet på plats för att se hur det växer fram.  

5. Få amortering och ränta

Amortering av lånet ska ske av låntagaren utifrån villkoren i skuldebrevet. Den upplupna räntan betalas ut vid löptidens slut.  

Varför tar inte fastighetsbolaget ett banklån? 

En fråga som ofta uppkommer kring denna investeringsform är ”Varför tar inte fastighetsbolaget ett banklån istället?”. Det skulle både vara enklare och billigare.  

Men en rad fastighetsprojekt kan inte genomföras på grund av att bankerna nekar lån. Detta trots att det i många städer råder stor bostadsbrist.  

Att banken nekar lån kan ha flera olika orsaker, där för kort ekonomisk historik kan vara en. De vill helt enkelt inte ta den förhöjda risken. Men med förhöjd risk kommer även högre avkastning. Lånen har ofta en avkastning kring 8 – 12 %.  

Förväntad avkastning 

Avkastningen är olika beroende på projektets risk och storlek. Men man kan räkna med mellan 8 – 12 % i årlig avkastning. 

Kostnader 

Några kostnader uppstår inte för dig som investerar. Det är låntagaren som betalar för att få ta del av de tjänster som Tessin erbjuder.  

Risker med Tessin 

Tessin är en plattform där långivare (investerare) och låntagare (fastighetsbolag) möts. Här skapas smidiga och säkra vägar för investering i olika lån som fastighetsägaren behöver för att kunna expandera.  

Tessin gör ingen bedömning av de olika projekten och ger inte heller rekommendationer. Därmed krävs det att man själv gör research innan investering i fastighetslånen sker.  

Låntagaren kan ha fått nej från banken innan de lånar via Tessin 

Den risk som finns är att fastighetsbolaget inte återbetalar lånet. Skulle de gå i konkurs under projekttiden är risken att hela det investerade kapitalet förloras.  

År 2018 gick Axxonen Properties i konkurs och ett knappt år senare var det fortfarande oklart om investerare skulle få tillbaka sina pengar. Året efter gick Albert Hansson Finans i konkurs. Ca 24 miljoner av småspararnas investeringar stod därmed på spel. (Bägge dessa tillfällen kan läsas om i Breakit) 

Differentiera 

Bästa sättet att minska risken är att differentiera investeringarna. Ha hellre 50 000 kr i två olika projekt än 100 000 kr i ett.  

Svårighetsgrad / Kunskapsnivå

Medelsvårt 

Det är lätt att starta konto och investera. Det svåra är att avgöra riskerna. Väger risken över till fördel/nackdel mot avkastningen? Dessutom krävs ofta minst 50 000 kr för att investering ska kunna ske.  

Tre snabba om Tessin

  • Investera i fastighetslån 
  • 8 – 13 % årlig avkastning 
  • Ofta 50 000 kr som minsta investering 
  • Att bankerna tackat nej kan tyda på hög risk 

Det svåra med Tessin är att kunna bedöma risknivån på de olika fastighetsprojekten. Att flera av dessa fastighetsbolag inte får banklån speglar även att det är en förhöjd risk. Samtidigt finns alltid säkerhet för lånet i exempelvis fastigheter eller aktier. Man bör inte heller lägga alla ägg i samma korg.

Företagsuppgifter

Liknande företag

Kameo logga
5/5