Trine

Trine – Låna ut pengar till U-landsprojekt

Trine
5/5
  • Förbättra miljön och få god avkastning
  • Låg kreditrisk

Går det att få hög avkastning och samtidigt bidra till en bättre värld? Det är i alla fall vad som erbjuds av Trine. Låna ut pengar till utvecklingsprojekt inom solenergi i U-länder och få avkastning som är betydligt högre än ett vanligt sparkonto.  

Så fungerar Trine 

Trine kan liknas med P2P-lån även om det finns fundamentala skillnader. I detta fall lånas pengarna ut till projekt inom solenergi i U-länder. Projekt som drivs av lokala organisationer som hjälper privatpersoner att ta del av de fördelar det finns att använda solenergi. 

Det blir därmed en investering både för miljön, för lokalbefolkningen och för dig som får avkastning.  

1. Skapa konto 

Konto skapas på Trine.com, vilket är helt gratis. Genom att skapa konto ges tillgång till information om alla de olika låneprojekt som för tillfället är tillgängliga att investera i. Eftersom det är en investering krävs att Trine verifierar användaren. Det sker genom att kopia pass laddas upp.  

2. Välj lån att investera i 

Projekten sker i olika länder, med olika hög avkastning och med lån som sträcker sig olika lång tid. Välj passande lån och hur stort belopp som ska investeras. Så fort projektet fått ihop 100% av investeringen genomförs det och utlåningen aktiveras. Minsta belopp att investera är 25USD.  

3. Återbetalning varje kvartal 

Varje kvartal betalas amortering och ränta till kontot på Trine. Dessa pengar kan man ta ut eller välja att återinvestera. Genom att återinvestera kan en högre avkastning nås över ett år med samma ursprungliga investeringssumma.  

Exempel: 

Projektet Greenlight Planet 6 var ett av de projekt som gick att investera i under 2019. Projektet skulle ge 22 700 personer el via solenergi och minska koldioxidutsläpp med 5200 ton. Investerare fick 5% i årlig avkastning på lån som löpte över 12 månader.  

För de som valde att investera minst 1000 USD gavs en ränta på 7%.  

Till Trine – Läs mer eller kom igång med investering 

Förväntad avkastning 

På hemsidan anges att genomsnittlig avkastning är 6%. Det kan däremot variera något mellan de olika projekt som genomförs. Man kan däremot räkna med en avkastning på 5 7%.  

Eftersom det är en fast avkastning bör det ställas mot P2P-lån vilka har liknande risknivå. Här kan exempelvis Lendify nämnas som är en stor aktör i Sverige.  

Den största skillnaden är däremot att Trine lånar ut pengar till miljöbesparande åtgärder och Lendify lånar ut privatlån till personer i Sverige.  

10 USD till nya investerare 

Genom samarbete med Trine kan vi erbjuda alla nya investerare 10USD vid första insättning. Följ länken nedan varpå detta kommer att synas vid registrering.  

Avgifter 

Några avgifter tillkommer inte. Även korttransaktionen vid insättning är gratis vilket är en klar fördel.  

Risk med Trine 

Risken som finns är att låntagaren inte återbetalas lånet. På hemsidan finns statistik över hur stor procentandel som är kreditförluster. Under 2019 angavs 1,7% vilket är mycket lågt i förhållande till förväntad avkastning.  

Svårighetsgrad / Kunskapsnivå 

LÄTT 

Att starta konto är mycket enkelt. Det tar 2 3 dagar att få kontot verifierat efter att passkopia skickats in och därefter är det tydligt hur investering och återbetalning sker.  

Däremot är hela sidan på engelska vilket är en nackdel för de som inte hanterar språket ordentligt. All support är även på engelska.  

Tre korta om Trine 

  • Förbättra miljön och få god avkastning 
  • Låg kreditrisk (ca 1,5% i kreditförlust) 
  • Fast avkastning under 12 månader

Företagsuppgifter